Rozumiem

We use cookies and similar technologies, among others, purposes: to provide services, advertising, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your terminal device. Remember that you can always change these settings. For details, see Polityce Prywatności

Jakość

 

Nasza filozofia Jakości Integralnej ma solidne podstawy wewnątrz firmy. Na bazie wewnętrznych standardów i procedur prowadzimy cykliczne szkolenia pracowników mające na celu ciągłe doskonalenie i nieustanną poprawę jakości. Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne wielopoziomowe audyty, których celem jest wskazanie obszarów wymagających poprawy i dalszego doskonalenia. Pracownicy WEGA A są świadomi, że indywidualna odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo jest jedyną drogą do osiągnięcia wysokiej jakości usług świadczonych dla klientów.

Każdorazowo cykl wewnętrznego nadzoru nad jakością jest integrowany z wymaganiami Klienta. Efektem tego, jesteśmy dumni mogąc zapewnić klientowi wymaganą jakość i bezpieczeństwo. Spełniając potrzeby klienta zdobywamy wzajemne zaufanie co pozwala na budowanie silnych, długoterminowych relacji.

Potwierdzeniem wewnętrznych systemów kontroli jakości są certyfikaty:

ISO 9001:2001

ISO 14001:2005

AEO

 

ISO 9001 2008    ISO 14001 2004     AEO WEGA

 

Kontakt: Dział Jakości - Zuzanna Bartkowiak