P.W. Wega A Sp. z o.o. – Kompleksowa obsługa transportu samochodów. Zapraszamy do współpracy

Jakość

  1. /
  2. Jakość

Stworzyliśmy i realizujemy system JAKOŚCI INTEGRALNEJ

Nasza filozofia Jakości Integralnej ma solidne podstawy wewnątrz firmy. Na bazie wewnętrznych standardów i procedur prowadzimy cykliczne szkolenia pracowników mające na celu ciągłe doskonalenie i nieustanną poprawę jakości. Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne wielopoziomowe audyty, których celem jest wskazanie obszarów wymagających poprawy i dalszego doskonalenia. Pracownicy WEGA A są świadomi, że indywidualna odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo jest jedyną drogą do osiągnięcia wysokiej jakości usług świadczonych dla klientów.

Każdorazowo cykl wewnętrznego nadzoru nad jakością jest integrowany z wymaganiami Klienta. Efektem tego, jesteśmy dumni mogąc zapewnić klientowi wymaganą jakość i bezpieczeństwo. Spełniając potrzeby klienta zdobywamy wzajemne zaufanie co pozwala na budowanie silnych, długoterminowych relacji.

Potwierdzeniem wewnętrznych systemów kontroli jakości są certyfikaty:

ISO 9001:2001

ISO 14001:2005

AEO

Scroll to Top