P.W. Wega A Sp. z o.o. – Kompleksowa obsługa transportu samochodów. Zapraszamy do współpracy

Działania wewnętrzne

  1. /
  2. Działania wewnętrzne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEWNĄTRZ FIRMY:

  • TWORZYMY KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA: szkolimy pracowników i angażujemy ich do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy i procesów. Każda osoba zostaje przygotowana do osobistej dbałości o jakość i bezpieczeństwo wykonywanych zadań. Osobiste zaangażowanie każdego pracownika WEGA A jest absolutnym kluczem do wspólnego bezpieczeństwa oraz budowania najwyższej jakości.
  • PLANUJEMY I ZARZĄDZAMY ROZWOJEM PRACOWNIKÓW: zapewniamy dostęp do specjalistycznych kursów i szkoleń. Nieustannie poszerzamy kwalifikacje i umiejętności naszych pracowników. Mamy świadomość, że firma będzie się rozwijać wraz z rozwojem potencjału każdego pracownika.
  • ROZWIJAMY POMOC KOLEŻEŃSKĄ W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH: pracownicy szczególnie ciężko dotknięci przez sytuacje losowe mogą liczyć na wsparcie zarówno firmy jak i współpracowników
  • PROMUJEMY INTEGRACJĘ ZESPOŁU I AKTYWNY STYL ŻYCIA: staramy się tworzyć warunki do dogodnego łączenia wyzwań zawodowych z życiem prywatnym
Scroll to Top