P.W. Wega A Sp. z o.o. – Kompleksowa obsługa transportu samochodów. Zapraszamy do współpracy

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 1. /
 2. Współpraca
 3. /
 4. Kariera
 5. /
 6. Klauzula informacyjna w procesie...

Dane osobowe pozyskane w celu rekrutacji będą przetwarzane na następujących zasadach:

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wega A Sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Obozowej 38-40.
 2. Dane zbierane są do celów rekrutacji, Dane przekazane do prowadzonej rekrutacji wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy przetwarzane są na podstawie art. 221, a w przypadku przesłania innych danych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. danych innych niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe, w szczególności dane takie jak: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
 4. W wypadku pozytywnego przejścia rekrutacji Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane osobom upoważnionym przez administratora w celu wykonania usługi księgowej lub kadrowej celem przygotowania umowy.
 5. Dane będą przetwarzane przez cały okres prowadzenia rekrutacji do czasu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia do rekrutacji, jest obowiązkiem ustawowym i ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
Scroll to Top